Teacher
Sekolah Menengah

Pendidikan Moral (Pendidikan Moral Tingkatan 4 KSSM)

19 5 Pendidikan Moral Pendidikan Moral 1 19

01 Norma Masyarakat Pemangkin Kesejahteraan
02 Peribadi Mulia Hiasan Diri
03 Prinsip Keadilan dan Keprihatinan dalam Membuat Keputusan
04 Penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi Secara Beretika
05 Mantap Integriti Mantaplah Jati Diri
06 Keluarga Berintegriti Keluarga Disegani
07 Berperikemanusiaan Membentuk Masyarakat Sejahtera
08 Hak dan Tanggungjawab Warganegara
09 Perpaduan Masyarakat Asas Kemakmuran Negara
10 Pengurusan Perbelanjaan Secara Beretika
11 Keunikan Rakyat Malaysia
12 Kedaulatan Negara Tanggungjawab Bersama
Penilaian 01 Norma Masyarakat Pemangkin Kesejahteraan
Penilaian 02 Peribadi Mulia Hiasan Diri
Penilaian 03 Prinsip Keadilan dan Keprihatinan dalam Membuat Keputusan
Penilaian 04 Penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi Secara Beretika
Penilaian 05 Mantap Integriti Mantaplah Jati Diri
Penilaian 06 Keluarga Berintegriti Keluarga Disegani
Penilaian 07 Berperikemanusiaan Membentuk Masyarakat Sejahtera
Penilaian 08 Hak dan tanggungjawab warganegara
Penilaian 09 Perpaduan Masyarakat Asas Kemakmuran Negara
Penilaian 10 Pengurusan Perbelanjaan Secara Beretika
Penilaian 11 Keunikan Rakyat Malaysia
Penilaian 12 Kedaulatan Negara Tanggungjawab Bersama
Price $60