Teacher
Sekolah Menengah

Pendidikan Islam (Pendidikan Islam Tingkatan 1 KSSM)

21 5 Pendidikan Islam Pendidikan Islam 1 21

01 Mukmin yang Bertakwa
Penilaian Bab 01 Pendidikan Islam T1
02 Memohon Kebahagiaan Hakiki
Penilaian Bab 02 Pendidikan Islam T1
03 Maha Suci Allah SWT
Penilaian Bab 03 Pendidikan Islam T1
04 Allah SWT Penguasa Mutlak
Penilaian Bab 04 Pendidikan Islam T1
05 Indahnya Tajwid
Penilaian Bab 05 Pendidikan Islam T1
06 Segala Puji bagi Allah SWT
Penilaian Bab 06 Pendidikan Islam T1
07 Iblis dan Syaitan yang Durjana
Penilaian Bab 07 Pendidikan Islam T1
08 Sabar Menghadapi Dugaan Kehidupan
Penilaian Bab 08 Pendidikan Islam T1
09 Makanan Halal Lagi Baik
Penilaian Bab 09 Pendidikan Islam T1
10 Hadis Sumber Hukum
Penilaian Bab 10 Pendidikan Islam T1
11 Ikhlas Dalam Kehidupan
Penilaian Bab 11 Pendidikan Islam T1
12 Jihad Dalam Islam
Penilaian Bab 12 Pendidikan Islam T1
13 Islam Agama Fitrah
Penilaian Bab 13 Pendidikan Islam T1
14 Akidah Islam
Penilaian Bab 14 Pendidikan Islam T1
15 Beriman Kepada Allah SWT
Penilaian Bab 15 Pendidikan Islam T1
16 Al-Khaliq dan Al-Musawwir
Penilaian Bab 16 Pendidikan Islam T1
17 Konsep Ibadah dan Jenis Hukum
Penilaian Bab 17 Pendidikan Islam T1
18 Bersuci Asas Kebersihan
Penilaian Bab 18 Pendidikan Islam T1
19 Suci daripada Najis
Penilaian Bab 19 Pendidikan Islam T1
20 Istinjak suatu Tuntutan
Penilaian Bab 20 Pendidikan Islam T1
21 Wuduk dan Syarat Kesempurnaannya
Penilaian Bab 21 Pendidikan Islam T1
22 Mandi Wajib Penyuci Diri
Penilaian Bab 22 Pendidikan Islam T1
23 Solat Mercu Kejayaan
Penilaian Bab 23 Pendidikan Islam T1
24 Riwayat Hidup Nabi Muhammad SAW
Penilaian Bab 24 Pendidikan Islam T1
25 Era Masyarakat Jahiliah
Penilaian Bab 25 Pendidikan Islam T1
26 Keunggulan Perjuangan Khulafa' Ar-Rasyidin
Penilaian Bab 26 Pendidikan Islam T1
27 Akhlak Terpuji Hiasan Diri
Penilaian Bab 27 Pendidikan Islam T1
28 Amanah Tunggak Kesejahteraan
Penilaian Bab 28 Pendidikan Islam T1
29 Ilmu Cahaya Kehidupan
Penilaian Bab 29 Pendidikan Islam T1
30 Maruah Diri Cermin Peribadi
Penilaian Bab 30 Pendidikan Islam T1
Price $60