Teacher
Sekolah Menengah

Pedidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan (Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Tingkatan 1 KSSM)

29 5 Pedidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Pedidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan 1 29

PJ 1.0 Gimnastik Asas T1
PJ 2.0 Pergerakan Berirama T1
PJ 3.1 Kategori Serangan - Bola Sepak T1
PJ 3.2 Kategori Serangan - Bola Jaring T1
PJ 4.1 Kategori Jaring - Bola Tampar T1
PJ 4.2 Kategori Jaring - Badminton T1
PJ 5.0 Olahraga Asas T1
PJ 6.0 Rekreasi dan Kesenggangan T1
PJ 7.0 Kecergasan fizikal T1
PK 1.1 Kesihatan Diri dan Reproduktif T1
PK 1.2 Pengaruh Multimedia Kepada Tingkah Laku Seksual Berisiko T1
PK 1.3 Penyalahgunaan Bahan T1
PK 1.4 Pengurusan Mental dan Emosi T1
PK 1.5 Kekeluargaan T1
PK 1.6 Perhubungan T1
PK 1.7 Penyakit T1
PK 1.8 Keselamatan T1
PK 2.0 Pemakanan T1
PK 3.0 Pertolongan Cemas T1
Price $60