Teacher
Sekolah Menengah

Sejarah (Sejarah Tingkatan 1 KSSM)

36 5 Sejarah Sejarah 1 36

1.1 Pengertian Sejarah
1.2 Pengertian Sejarah Mengikut Pandangan Sejarawan
1.3 Masa Silam dan Ruang dalam Sejarah
1.4 Sumber Sejarah
1.5 Penyelidikan dalam Sejarah
1.6 Tafsiran dalam Sejarah
1.7 Kepentingan Mempelajari Sejarah
Penilaian Bab 1 Sejarah T1
2.1 Dunia Kita
2.2 Zaman Air Batu
2.3 Garis Masa Zaman Air Batu
2.4 Ciri-ciri Zaman Air Batu Akhir
2.5 Perubahan Zaman Air Batu Akhir
2.6 Kesan Perubahan Zaman Air Batu di Asia Tenggara
Penilaian Bab 2 Sejarah T1
3.1 Maksud Zaman Prasejarah
3.2 Lokasi Zaman Prasejarah di Dunia
3.3 Ciri-ciri Kehidupan Manusia Zaman Prasejarah
3.4 Kesinambungan Sumbangan Zaman Prasejarah kepada Kemajuan Kehidupan Manusia
3.5 Zaman Prasejarah di Malaysia
Penilaian Bab 3 Sejarah T1
4.1 Maksud Tamadun
4.2 Konsep Tamadun
4.3 Ciri-ciri Tamadun Awal Dunia
Penilaian Bab 4 Sejarah T1
5.1 Empat Lokasi Tamadun Awal Dunia
5.2 Perbandingan Sumbangan Tamadun Awal
Penilaian Bab 5 Sejarah T1
6.1 Tamadun Yunani
6.2 Peningkatan Pemerintahan dan Pentadbiran Tamadun Yunani
6.3 Tamadun Rom
6.4 Peningkatan Seni Bina dalam Tamadun Rom
Penilaian Bab 6 Sejarah T1
7.1 Tamadun India
7.2 Tamadun China
Penilaian Bab 7 Sejarah T1
8.1 Latar Belakang Masyarakat Arab Sebelum Kedatangan Islam
8.2 Kemunculan dan Perkembangan Tamadun Islam
8.3 Ketokohan Nabi Muhammad SAW sebagai Pemimpin
8.4 Sumbangan Tamadun Islam kepada Dunia
8.5 Sumbangan Tamadun Islam dalam Bidang Seni Bina
Penilaian Bab 8 Sejarah T1
Price $60