Teacher
Sekolah Menengah

Sejarah (Sejarah Tingkatan 4 KSSM)

39 5 Sejarah Sejarah 1 39

01.1 Latar Belakang Negara Bangsa Sebelum Kedatangan Barat
01.2 Ciri-ciri Negara Bangsa Kesultanan Melayu Melaka
01.3 Keunggulan Sistem Pentadbiran dan Undang-undang
01.4 Peranan Pemerintah dan Rakyat
02.1 Maksud Nasionalisme
02.2 Perkembangan Idea Nasionalisme di Barat
02.3 Perkembangan Nasionalisme di Asia
02.4 Perkembangan Nasionalisme di Asia Tenggara
02.5 Kesedaran Nasionalisme di Negara Kita
02.6 Faktor Kemunculan Gerakan Nasionalisme
02.7 Perkembangan Nasionalisme
02.8 Kesan Perkembangan Nasionalisme
03.1 Nasionalisme di negara Kita Sebelum Perang Dunia
03.2 Latar Belakang Perang Dunia
03.3 Perang Dunia Kedua
03.4 Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik
03.5 Faktor Kedatangan Jepun ke Negara Kita
03.6 Dasar Pendudukan Jepun di Negara Kita
03.7 Perjuangan Rakyat Menentang Pendudukan Jepun
03.8 Perkembangan Gerakan Nasionalisme Tempatan dan Pendudukan Jepun
03.9 Keadaan Negara Kita Selepas Kekalahan Jepun
04.1 British Military Administration
04.2 Gagasan Malayan Union
04.3 Reaksi Penduduk Tempatan terhadap Malayan Union
04.4 Penyerahan Sarawak kepada Kerajaan British
04.5 Reaksi Penduduk Tempatan terhadap Penyerahan Sarawak
04.6 Penyerahan Sabah kepada Kerajaan British
04.7 Reaksi Penduduk Tempatan terhadap Penyerahan Sabah
05.1 Latar Belakang Penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948
05.2 Faktor Penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948
05.3 Ciri-ciri Persekutuan Tanah Melayu 1948
05.4 Kesan Penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948
06.1 Kemasukan Pengaruh Komunis di Negara Kita
06.2 Ancaman Komunis di Negara Kita
06.3 Usaha Menangani Ancaman Komunis
06.4 Kesan Zaman Darurat terhadap Negara Kita
07.1 Latar Belakang Idea Negara Merdeka
07.2 Jawatankuasa Hubungan Antara Kaum
07.3 Sistem Ahli
07.4 Sistem Pendidikan Kebangsaan
07.5 Penubuhan Parti Politik
08.1 Perkembangan Pilihan Raya di Persekutuan Tanah Melayu
08.2 Proses Pilihan Raya Umum Pertama
08.3 Penubuhan Majlis Perundangan Persekutuan
08.4 Peranan Kabinet Pertama Persekutuan Tanah Melayu
09.1 Usaha Rundingan Kemerdekaan
09.2 Peranan Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu
09.3 Langkah Penggubalan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang Merdeka
09.4 Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu
10.1 Pengertian Kemerdekaan
10.2 Persediaan Menyambut Pemasyhuran Kemerdekaan Negara
10.3 Detik Pemasyhuran Kemerdekaan Negara
10.4 Kesan Kemerdekaan terhadap Negara Kita
10.5 Prinsip Kedaulatan Persekutuan Tanah Melayu
Penilaian 01 Warisan Negara Bangsa
Penilaian 02 Kebangkitan Nasionalisme
Penilaian 03 Konflik Dunia dan Pendudukan Jepun di Negara Kita
Penilaian 04 Era Peralihan Kuasa British di Negara Kita
Penilaian 05 Persekutuan Tanah Melayu 1948
Penilaian 06 Ancaman Komunis dan Perisytiharan Darurat
Penilaian 07 Usaha Ke Arah Kemerdekaan
Penilaian 08 Pilihan Raya
Penilaian 09 Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957
Penilaian 10 Pemasyhuran Kemerdekaan
Price $60