Teacher
Sekolah Menengah

Reka Bentuk dan Teknologi (RBT Tingkatan 2 KSSM)

7 5 Reka Bentuk dan Teknologi Reka Bentuk dan Teknologi 1 7

1.1.01 Mengenal Pasti Masalah Bukan Inventif dan Inventif
1.1.02 Menerangkan Proses Penyelesaian Masalah Bukan Inventif dan Inventif
Penilaian Bab 1.1 RBT T2
1.2.01 Membuat Hubung Kait antara Produk dengan Objek dari Segi Fungsinya
1.2.02 Melukis Sistem Fungsi
1.2.03 Membina Model Fungsi dengan Menggunakan Garisan Interaksi
Penilaian Bab 1.2 RBT T2
1.3.01 Mengenal Pasti dan Menganalisis Percanggahan Fizikal
1.3.02 Mencadangkan Pemilihan Prinsip Inventif
1.3.03 Menjustifikasikan Cadangan Perubahan Reka Bentuk Berdasarkan Pemilihan Prinsip Inventif
1.3.04 Menghasilkan Lakaran Produk Berfokuskan Bahagian yang Mempunyai Masalah Inventif
Penilaian Bab 1.3 RBT T2
2.1.00 Teknologi Pembuatan
2.1.01 Mengenal Pasti Teknologi Pembuatan Produk
2.1.02 Menghuraikan Proses Pembuatan Produk Berdasarkan Teknologi
2.1.03 Membanding Beza Teknologi Pembuatan Konvensional dengan
2.1.04 Membuat Lakaran Model 3D Bermaklumat
2.1.05 Menganalisis Lakaran Model 3D
2.1.06 Membuat Acuan Model 3D
2.1.07 Membuat Model 3D Berdasarkan Proses Kerja
2.1.08 Membuat Kemasan Model 3D Menggunakan Konsep Electrostatic dan Electroplating
2.1.09 Menilai Model 3D yang Telah Dihasilkan
2.1.10 Menjana Idea untuk Penghasilan Reka Bentuk Produk yang Lebih Efisien
Penilaian Bab 2.1 RBT T2
2.2.01 Mengenal Pasti Komponen Mekanikal
2.2.02 Bagaimana Sistem Mekanikal Berfungsi pada Produk yang Dipilih
2.2.03 Menghasilkan Lakaran 3D Reka Bentuk Gajet yang Menggunakan Komponen Sistem Mekanikal yang Dipilih
2.2.04 Menganalisis Kesesuaian Komponen yang Digunakan untuk Membina Gajet
2.2.05 Membuat Rumusan Kekuatan dan Kelemahan Komponen Sisitem Mekanikal yang Dipilih untuk Membina Gajet
2.2.06 Membina Gajet Mekanikal Berfungsi
2.2.07 Cadangan Penambahbaikan kepada Sistem Tersebut oleh Murid
Penilaian Bab 2.2 RBT T2
2.3.01 Elemen Sistem Elektrik iaitu Sumber, Medium, Beban dan Kawalan
2.3.02 Menunjukkan Cara Reka Bentuk Litar Peralatan Elektrik
2.3.03 Membuat Pengiraan Parameter Elektrik dalam Reka Bentuk Litar
2.3.04 Menghasilkan Lakaran Reka Bentuk Litar Elektrik yang akan Dibuat
2.3.05 Menganalisis Elemen Sistem Elektrik pada Gajet yang akan Dihasilkan
2.3.06 Membina Gajet Elektrik Berfungsi
2.3.07 Membuat Pengujian dan Penilaian Kefungsian Gajet
2.3.08 Mencadang Penambahbaikan ke atas Reka Bentuk Gajet yang Telah Dibina
Penilaian Bab 2.3 RBT T2
2.4.01 Menyatakan Maksud Mikropengawal (Microcontroller) dan Mikropemproses (Microprocessor)
2.4.02 Menjelaskan Bahagian-bahagian yang Terdapat dalam Mikropengawal (Microcontroller)
2.4.03 Menghasilkan Lakaran Reka Bentuk Litar Elektronik
2.4.04 Membina Litar Simulasi yang Berfungsi dengan Perisian Khas
2.4.05 Membuat Penyambungan Litar Input dan Litar Output kepada Mikropengawal
2.4.06 Menulis Pengaturcaraan Mudah Berdasarkan Penyambungan Litar Input
2.4.07 Membuat Pengujian dan Penilaian Kefungsian Litar Elektronik
2.4.08 Mencadangkan Penambahbaikan ke Atas Reka Bentuk Litar Elektronik
Penilaian Bab 2.4 RBT T2
2.5.01 Maksud Akuaponik dan Menerangkan Reka Bentuk Akuaponik
2.5.02 Kelebihan Reka Bentuk Sistem Akuaponik
2.5.03 Mengenal Pasti Komponen Akuaponik
2.5.04 Melakar Reka Bentuk Sistem Akuaponik Bermaklumat
2.5.05 Menganalisis Lakaran Reka Bentuk Sistem Akuaponik
2.5.06 Membina Model Reka Bentuk Sistem Akuaponik
2.5.07 Menilai Model Reka Bentuk Sistem Akuaponik
Penilaian Bab 2.5 RBT T2
2.6.01 Mentakrifkan Reka Bentuk Makanan
2.6.02 Menjelaskan Kepentingan Reka Bentuk Makanan
2.6.03 Mengaplikasikan Penggunaan Alatan dan Perkakasan dalam Proses Penyediaan Reka Bentuk Makanan
2.6.04 Melakar serta Menjustifikasikan Reka Bentuk dan Pembungkusan Makanan
2.6.05 Menghasilkan Reka Bentuk dan Pembungkusan Makanan
2.6.06 Menilai Reka Bentuk Makanan yang Dihasilkan
Penilaian Bab 2.6 RBT T2
Arduino T2 1.0 Mikropengawal
Arduino T2 2.0 Reka Bentuk Litar Elektronik
Arduino T2 3.0 Litar Input dan Litar Output
Arduino T2 4.0 Pengujian, Penilaian dan Penambahbaikkan
Arduino T2 5.1 Tutorial 1
Arduino T2 5.2 Tutorial 2
Arduino T2 5.3 Tutorial 3
Arduino T2 5.4 Tutorial 4
Arduino T2 5.5 Tutorial 5
Arduino T2 5.6 Tutorial 6
Arduino T2 5.7 Tutorial 7
Arduino T2 5.8 Tutorial 8
Price $60